Szkolenia w Akademii CCTV

Systemy CCTV IP - szkolenie ma formę pokazu z elementami ćwiczeń praktycznych. Obejmuje ono tematykę związaną z kamerami i rejestratorami IP.

Szczególny nacisk jest tutaj kładziony na prawidłową konfigurację sieciową, oraz na możliwości zdalnej modyfikacji ustawień urządzeń CCTV.
Podczas szkolenia są opisywane i prezentowane zagadnienia związane między innymi z wpływem ustawień strumienia wideo na parametry zapisu.

Podstawy Sieci IP - w dobie systemów CCTV IP znajomość zagadnień związanych z sieciami IP stała się koniecznością. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z działaniem sieci lokalnych w kontekście ich wykorzystania w systemach CCTV IP.

Podczas szkolenia, które ma formę warsztatów praktycznych omawiane są takie tematy i technologie jak: stos protokołów TCP/IP, adresacja w sieciach IP, przełączanie w warstwie L1/L2, połączenia magistralowe (trunks), zapobieganie pętlom (STP, RSTP), metody diagnostyki sieci, metody segmentacji sieci, hierarchiczne i modularne modele sieci.